Saturday, June 13, 2015

THƯ MỜI

Fr: Viet Hai Tran
      UB Bầu Cử CĐNVQG Nam Cali 
mời đồng hương đến tham dự buổi thảo luận và thành lập Hội Đồng Đại Biểu lúc 06:00PM ngày Thứ Năm 25-6-2015 tại Thư Viện VN.

            hop