Monday, June 6, 2016

BIỂU TÌNH NGÀY 05 THANG 6,2016

Những cuộc biểu tình vì "cá chết", " cứu biển", "môi trường" ngày 05 tháng 6,2016

a) Hình ảnh

 Cuộc tuần hành vì môi trường hôm 5/6/2016 ở Hà Nội chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn thì bị giải tán, theo các nhà hoạt động.

Nhiều người tham gia cuộc tuần hành vì môi trường hôm 5/6 là những người trẻ tuổi. 
 Biểu tình tại Vũng Tàu ngày 05/06/2016. Nguồn Facebook.june 5 2
An ninh ngăn chặn người biểu tình vì môi trường tại Sài Gòn vào ngày 8 tháng 5 năm 2016.
Người dân Hà Nội giơ cao biểu ngữ trong cuộc biểu tình vì môi trường ngày 5 tháng 6 năm 2016. Youtube screenshot  

b) TIN TỨC
*) Tuần hành vì "cá chết"bi chặn" ở Hanoi
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/06/160605_fish_death_sunday_march_hanoi

 *Việt Nam : Biểu tình "cứu biển", hàng chục người bị câu lưu 

http://vi.rfi.fr/viet-nam/20160605-viet-nam-bieu-tinh-vi-moi-truong-hang-chuc-nguoi-bi-cau-luu

*Việt Nam tiếp tục ngăn chặn các cuộc biểu tình vì Môi trường


http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/demonstration-world-environment-day-2016-prevented-vn-gm-06052016080749.html