Thursday, June 9, 2016

KHỈ VÀ NGƯỜI

Fr: Kim Oanh P* Nha Khanh
     
CHÚ KHỈ PHÀN NÀN
Ba con khỉ ngồi trên cây dừa,
Vừa ăn vừa kể chuyện nắng mưa
Một chú bỗng dưng nghiêm giọng nói:..."Tôi nghe bàn tán lúc ban trưa:
"Loài người tiếm nhận là dòng dõi
Của giống nòi cao quý nhà ta
Chúng thấy sang, bắt quàng làm họ


Khỉ với người thật khác nhau xa!
"Có khỉ nào phụ rẫy người tình?
Có khỉ nào bỏ trẻ sơ sinh?
Hay giao con đỏ cho nhà khác
Để về sau nó chẳng biết mình?

"Môt điều chướng mình không mắc phải,
Có khỉ nào cản lối ngăn đường,
Không cho khỉ khác vào ăn trái,
Để dừa rơi rụng rớt đầy mương!


"Có khỉ nào say sưa đêm tối,
Cầm hèo, cầm súng lại cầm dao
Điên cuồng đâm giết người đồng loại
Khỉ với người thật khác xiết bao.


Bản tánh người xem chừng quá tệ,
Muốn làm cháu khỉ, cũng còn …lâu."
Châu Sa