Tuesday, June 7, 2016

ĐÊM THẮP SÁNG CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM

          ĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN 
           CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM
   CANDLELIGHT VIGIL NIGHT FOR VIETNAM
            TORONTO, CANADA – JUNE 3, 2016
         


Kính mời Quý Vị vào Trang Hình Ảnh và Youtube ghi lại
 ĐÊM THẮP SÁNG CẦU NGUYỆN CHO VIỆT NAM 
được tổ chức tại Toronto tối hôm Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016 trong link dưới đây:
https://damtrungphan.wordpress.com/2016/06/06/dem-thap-nen-nguyen-cau-cho-que-huong-viet-nam-toronto-june-3-2016/
Thân kính,

Đàm Trung Phán

Nguyện cầu cho Quê Hương Việt Nam mau thoát khỏi những nguy cơ do chế độ Cộng Sản Việt Nam và Trung Quốc gây ra.