Monday, June 27, 2016

ƯỚC MƠ TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ ĐÃ THÀNH HIỆN THỰC?Elizabeth Parrish ,CEO công ty Bioviva USA, đã trở thành người đầu tiên đươc làm trẻ lại nhờ liệu pháp gen (gene therapy) -do chính công ty bà thí nghiêm thành công- nhằm chuyển đổi tế bào già trong cơ thể người thành tế bào trẻ, quay ngược đồng hồ nội bộ trong các tế bào, tương đương với nhiều năm cuộc đời con người".

  Mời đọc tiếp : 
http://tintuccaonien.blogspot.com/2016/06/tre-lai-nho-lieu-phap-gen.html