Saturday, June 25, 2016

GỬI GIÓ BỐN PHƯƠNG

Fr: Quang Nguyen Tại sao Chúng tôi chuyển tiếp Email !!!
Đôi khi, chúng ta tự hỏi, tại sao bạn bè chuyển tiếp các email cho chúng ta mà không cần viết một từ, có lẽ điều này có thể giải thích...

...Khi tôi đang rất bận rộn, nhưng vẫn muốn giữ liên lạc, nên tôi chuyển tiếp email !..Khi tôi không có gì để nói, nhưng vẫn muốn giữ liên lạc nên tôi chuyển tiếp email !... 

Khi tôi muốn thể hiện một cái gì đó , nhưng không biết nói gì, và không biết làm thế nào, tôi chuyển tiếp email!.. Để cho bạn biết rằng......Bạn vẫn còn được nhớ, bạn vẫn còn được quan tâm, bạn vẫn còn được thương yêu, bạn vẫn còn được chăm sóc, bạn vẫn sẽ nhận được những gì bạn muốn có ... Một email được chuyển tiếp từ tôi....
Vì vậy, người bạn của tôi, thời gian tới nếu bạn nhận được một email, không nghĩ rằng chỉ là một email tôi đã gửi cho bạn , mà còn cho thấy là.....ngày hôm nay Tôi đã
tưởng  nghĩ  đến bạn !...

Nhân dịp, 
Thân mời qúy vi hữu & Qúy bạn cùng độc 
giả khắp nơi CLICK thưởng thức:

Than_Huu_Internet.( Automatique Music )