Wednesday, June 1, 2016

CƯỜI CHÚT CHƠI : KẺ CẮP GẶP BÀ GIÀ

Fr: Toan Dang*Chuong Dang* B.Dang
Tập cận Bình Obama
Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình bước vào một cửa hàng bánh kẹo . 
Thừa lúc mọi người  đang tíu tít mua bán ,  Chủ tịch Tập lấy trộm 3 thỏi sô cô la.
Rời cửa hàng, Chủ tịch Tập  vỗ tay vào túi , vênh váo bảo Tổng thống Obama, "Yo Man!  Kẻ cắp  số dzách trên thiên hạ là ngộ đây! Giữa thanh thiên bạch nhật, ngộ đã trôm tới 3 thỏi sôcôla mà chẳng ai piết . Dám cá là nị không thể làm hay hơn thế."      
Tổng thống Obama cười bảo : "Bạn muốn nhìn thấy một cái gì đó hay hơn thế phải không? Chúng ta hãy quay trở lại cửa hàng và ta sẽ  cho bạn thấy một chiêu ăn cắp thượng thừa ."
Họ trở lại quầy.Tổng thống Obama nói với cậu bé bán hàng: "Cháu có muốn xem ảo thuật không?"
Cậu bé reo lên : "Có chứ !"

Tổng thống Obama nói: "Hãy cho bác một thỏi sô cô la"
Cậu bé bán hàng trao cho ông một thỏi và ông đã ăn.
Ông yêu cầu thỏi thứ hai và ông cũng ăn luôn
Ông yêu cầu thỏi thứ ba, và ông cũng đã ăn hết.
Cậu bé cửa hàng ngơ ngác hỏi:
"Nhưng mà có thấy ảo thuật gì 
đâu ?"
Tổng thống Obama trả lời: " Có chứ ! 3 thỏi sô cô la của cháu hiện đang nằm trong túi áo của ông này này. Cháu cứ tới mà lấy lại đi."

Bạn KHÔNG THỂ nào đánh bại người Mỹ được đâu !  ../.
Minh họa gobigorgohomeblog.com