Tuesday, June 21, 2016

ẢNH VUI : CAO THỦ DÂN GIAN


Fr: VanTran
 Cao thủ tại nhân gian‏.
Trong cuộc sống hằng ngày, có những khoảnh khắc diễn ra mà chúng ta thật không ngờ đến. 
 Mời Quý Làng xem một số bức ảnh vui cho thấy nhân gian nhộn nhịp rất nhiều "cao thủ" tiềm ẩn 
Cao thủ tại nhân gian. (Ảnh: Internet)
Cao thủ tại nhân gian. (Ảnh: Internet)
Văn võ song toàn (Ảnh: Internet)
.

Văn võ song toàn (Ảnh: Internet).
vượt sông bằng 1 cây tre. (Ảnh: Internet)
Du dương tự tại. (Ảnh: Internet)
Vượt sông bằng 1 cây tre.
Du dương tự tại. (Ảnh: Internet).
Tuyệt kỹ đã thất truyền. (Ảnh: Internet)

 Tuyệt kỹ đã thất truyền. (Ảnh: Internet).
Thuyền bằng chai nhựa. (Ảnh: Internet)
Thuyền bằng chai nhựa. (Ảnh: Internet).
Vận động viên hết thời? (Ảnh: Internet)
Vận động viên hết thời? (Ảnh: Internet).
\Tuyệt đỉnh kung fu. (Ảnh: Internet) 
Tuyệt đỉnh Kung fu. (Ảnh: Internet).
Sức sáng tạo của con người là vô hạn. (Ảnh: Internet)
Sức sáng tạo của con người là vô hạn. (Ảnh: Internet).
Con người luôn muốn nhiều hơn những gì mình có. (Ảnh: Internet)
Con người luôn muốn nhiều hơn những gì mình có. (Ảnh: Internet).
Một tay bạn cầm được mấy quả trứng? (Ảnh: Internet)
Một tay bạn cầm được mấy quả trứng? (Ảnh: Internet)
Lớn lên mình sẽ làm xiếc. (Ảnh: Internet)
Lớn lên mình sẽ làm xiếc. (Ảnh: Internet).
Giữ thăng bằng siêu đỉnh. (Ảnh: Internet)
Giữ thăng bằng tuyệt đỉnh. (Ảnh: Internet).
Nhà tạo mẫu hàng đầu thế giới. (Ảnh: Internet)
Nhà tạo mẫu hàng đầu thế giới. (Ảnh: Internet).
Không dùng Photoshop đâu nhé. (Ảnh: Internet)
Không dùng Photoshop đâu nhé. (Ảnh: Internet).