Thursday, June 16, 2016

CẢM TÁC NĂM 90 TUỔI

Fr: Hoàng song Liêm     
                                    Cảm tác năm 90 tuổi
Ô hay cuộc sống như vầy hả ?
Ngó trước trông sau bóng hỏi hình
Một kiếp phù du vờ ấy xác
Trăm khoanh huyễn hoặc giả là danh 
Được thua đi ở âu phần mệnh
Phú quý vinh hoa lọ giật giành
May có duyên thơ khuây tóc bạc
Sông sâu gió dịu nguyệt long lanh.
                              Giản Chi

Cụ Giản Chi Nguyễn Hữu Văn
    1904 - 2005  thọ 102 tuổi
  (ảnh chụp năm 2003 cụ ở tuổi 99 )

Bài thơ đường luật thất ngôn bát cú, Cảm tác năm 90 tuổi, rất chuẩn về niêm luật và sâu sắc về ý tứ, tâm trạng trên đây có lẽ còn ít người biết đến. Tác giả của nó - học giả Giản Chi - đã cảm tác bên bến Nhà Rồng  năm 1993, năm cụ tròn 90 tuổi, theo cách tính truyền thống của dân tộc.
 Vị cao niên đáng kính ấy đã bình tĩnh, thanh thản suy ngẫm chuyện đời, chuyện được - thua, đi - ở, phú quí vinh hoa. Suy ra, phải cảm nhiễm đến tận cùng lẽ nhân sinh của các bậc hiền triết phương Đông cụ mới có thể có được cái tâm thế ung dung thích thảng, vượt lên mọi sự ngầy ngà phiên toái của đời thường, nhất là trong hoàn cảnh con cái đi xa, thân già cô độc.


                                  Minh hoạ : internet