Monday, June 20, 2016

CỤ ÔNG NEPAL ĐI HOC VÌ THƯƠNG VỢ
BBC- Ông Dugar Kami, 68 tuổi, trở lại đời học sinh để 'thoát khỏi nỗi buồn và cô đơn' sau khi vợ qua đời.

 Nghèo đói khiến ông Kami không học hết cấp khi còn nhỏ. Nhưng nay ông quyết tâm đạt mục tiêu trở thành giáo viên
Đọc tiếp :