Monday, March 16, 2020

ĐAI DỊCH COVID-19 : LỜI KHUYÊN CỦA BÁC SĨ

Fr:Hong Nguyen

*Làm sao tăng cường khả năng đề kháng trước virus Corona?

       
                                 https://www.youtube.com/watch?v=xMYeJLBIaXI


*Chăm sóc sức khoẻ người lớn tuổi trong đại dịch Covid-19

      
                     https://www.youtube.com/watch?v=4YjImLHzB68