Wednesday, March 18, 2020

COVID-19 : THÀNH TÍCH CỦA CÁC NHÀ KHẢO CỨU CANADA

Những khảo cứu gia Canada thành công trong việc tách biệt Corona virus
 Thời Báo Toronto -Một toán ba khoa hôc gia người Canadians ở bệnh  viện Sunnybrooks ,đại học Toronto  ,và ở đại học McMaster đã thành công trong việc cách biệt vi-rút SARS-CoV-2,vi rút gây dịch COVID 19. 

Việc tách biệt được  con vi rút gây bệnh này là bước đầu giúp cho các nhà khoa học tìm ra thuốc ngăn ngừa, chế tạo thuốc  chủng củng như hơn cách phát triển  và truyền bệnh của loại vi rút này.