Tuesday, March 17, 2020

ĐIÊU TRA VỀ TÍCH TRỮ ĐẦU CƠ ĐỂ KIỂM SOÁT GIÁ CẢ

Tổng trưởng Tennessee điều tra hai anh em tích trữ 17.700 chai nước rửa tay khô


Vào tối thứ bảy, Tổng trưởng lý bang Tennessee Herbert Slatery tuyên bố, ông đã ra lệnh cho Colvins ngừng mua và bán trong khi họ đang bị điều tra để kiểm soát giá cả.

Chúng tôi sẽ không tha thứ cho những người lợi dụng trong thời điểm điểm có nhu cầu đặc biệt này để tăng giá và chúng tôi sẽ có hành động quyết liệt để ngăn chặn điều đó, ông nói  trong một thông cáo báo chí. 
https://www.baocalitoday.com/giao-duc-gia-dinh/tong-truong-tennessee-dieu-tra-hai-anh-em-tich-tru-17-700-chai-nuoc-rua-tay-kho.html