Friday, March 6, 2020

KHOA HỌC KỸ THUẬT

   Fr: Daniel Doan*Paula Le*Kimmy Nguyen*Anthony Phung*Brianna Nguyen*Beverly Nguyen

  Tin tức mới đây từ VOA :

1.Câu chuyện về một cậu thanh niên nửa người nửa máy

 
  Dường như có một điều rõ ràng rằng, trong thời đại công nghệ thông minh như hiện nay, con người bắt đầu có xu hướng nghĩ tới việc biến công nghệ trở thành một phần cơ thể của mình. Giờ đây con người đã có khả năng thay đổi bản thân theo những cách hoàn toàn mới.           
           https://www.voatiengviet.com/a/5308544.html

2.Công nghệ thực tế ảo với sinh viên 

  Thực tế ảo, khiến người xem đắm chìm trong thế giới ba chiều do máy tính tạo ra, đang thay đổi nhiều lĩnh vực từ giải trí cho tới giáo dục. Phóng viên Mike O'Sullivan của VOA đưa tin từ một trường đại học ở California, nơi sinh viên đang khám phá một số ứng dụng mới cho cái gọi là công nghệ "VR"
                      https://www.voatiengviet.com/a/5305229.htm

  Con người đã bước vào:

* Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 

           
                              https://www.youtube.com/watch?v=ayGB9a_qtOQ

  Đang tiến nhanh

*Mạng 5G Và Những Viễn Cảnh Có Thể Xảy Ra Trong Tương Lai

       

https://www.youtube.com/watch?v=7Ld1sU3Fcw

Trường hợp Nhật Bản

*Xã hội 5.0 - bước tiếp theo của một cuộc sống thông minh hơn

                                 https://www.youtube.com/watch?v=zt6Ed2QdVj8


                                Google/Tenor.com