Thursday, March 5, 2020

COVID-19 TIN TỨC & HÌNH ẢNH 05-4-2020

Fr: Hong Nguyen

    1.Bản đồ trực tuyến cập nhật 
các nước xuất hiện virus corona Vũ Hán Trung Quốc

Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE
Bấm link dưới đây để đọc :
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Nhà khoa học Trung Quốc nói virus corona đã tiến hóa thành 2 biến thể Triệu Hằng | ĐKN


Kỹ thuật 3D y khoa mô phỏng virus corona (ảnh chụp màn hình video youtube.com/watch?v=I-Yd-_XIWJg).

Các nhà khoa học tại phân khoa Khoa Học Đời Sống thuộc Đại Học Bắc Kinh và Viện Pasteur Thượng Hải tìm thấy loại virus COVID-19 mới hung hăng hơn chiếm khoảng 70% các chủng được phân tích, trong khi 30% còn lại là loại ít hung hăng hơn.
ttps://www.dkn.tv/the-gioi/nha-khoa-hoc-trung-quoc-noi-virus-corona-da-tien-hoa-thanh-2-bien-the.html