Friday, March 27, 2020

HƯỚNG DẪN CÁCH MAY KHẨU TRANG

1) Nước Mỹ mùa đại dịch và những bông hồng thầm lặng với những việc làm ý nghĩa

         
                            https://www.youtub.com/watch?v=kMsknHI3fzU

 2) Hướng dẫn cách may khẩu trang siêu nhanh tại nhà |sewing masks super fast at home
     
                                       www.youtube.com/watch?v=f60zK_S1ygQ

3) A Doctor Explains How to Make the Safest Face Mask

 

             https://www.youtube.com/watch?v=W6d3twpHwis


4) 3D Face Mask | DIY 마스크 KF94 | Tự may khẩu trang đơn giản | ART Thao162

         
                                   https://www.youtube.com/watch?v=ex17XH4DCv0