Sunday, December 28, 2014

TIN BUỒN

Fr: KhanhBui*XetVo*Elizabeth Hoang 
                   CÁO PHÓ
 Gia đình chúng tôi vô cùng xúc động báo tin cùng quý thân bằng quyến thuộc:
  Ông Philipphê  Đào Quan Hiển
Cựu Đại tá / QLVNCH
Nguyên Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Vùng 3 Chiến Thuật
Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa I Nam Định / Thủ Đức
Đã được Chúa gọi về lúc 9 giờ 35 sáng ngày 24 tháng 12 năm 2014 tại Fairfax, Virginia.
Hưởng Thượng Thọ 85 tuổi
                      FUNERAL WREATH 2
Linh cữu sẽ được quàn tại:
Fairfax Memorial Funeral Home
9902 Braddock Road, Fairfax, VA 22032
(703) 425 – 9702                                 
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
*Ngày Chủ Nhật, 04 tháng Giêng năm 2015:
    - Thăm viếng từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối.
    - Lễ Phủ Cờ lúc 4 giờ chiều. 
*Ngày Thứ Hai, 05 tháng Giêng năm 2015:
    - Lúc 10 giờ sáng:  Thánh Lễ An Táng tại   Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 
  915 S Wakefield St. Arlington, VA 22204.
   -  Sau Thánh Lễ,  linh cữu sẽ được di quan về an táng tại nghĩa trang 
       Fairfax  Memorial Park.
   TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO  
Vợ :  Trần thị Hà (VA)
Em :  Đào thị Tuyết (Paris, Pháp Quốc)
Trưởng nữ: Đào cẩm Hương, chồng và      con  (Việt Nam)
Trưởng nam:Đào khánh Long,vợ và con (VA)
Thứ nữ  :  Đào cẩm Hồng, chồng và con (VA)
Thứ nam: Đào thượng Nhân (VA)
Thứ nam:  Đào thượng Dũng, vợ và con (VA)
Thứ nam:  Đào thượng Trí (VA). 

CÁO PHÓ NẦY THAY THẾ THIỆP TANG
XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

Phân ưu

Kính thưa quý vị , quý niên truởng, quý đồng nghiệp, quý thân hữu và quý bà con xa gần,
 Tôi xin được gởi đến quý vị Cáo phó về việc niên trưởng Đào Quan Hiển đã mệnh chung để được tường và xin tiếp tay phổ biến đến những vị cần biết.
Xin quý vị tiếp tay cầu nguyện cho HƯƠNG LINH ÔNG PHILIPPHÊ ĐÀO QUAN HIỂN SỚM ĐƯỢC BÌNH AN NƠI CỎI VĨNH HẰNG.
Xin chân thành cảm tạ toàn thể quý vị.
Thay mặt Hội Đồng Quản Trị Hội Thân Hữu CSQG/ VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận.  Hà văn Sang

                                FUNERAL WREATH 2