Saturday, December 20, 2014

ĐÊM THÁNH – SILENT NIGHT

 1) Đêm Thánh-Silent Night-                      
TH recorded- CLAVINOVA
Fr: MissSaigon

https://www.youtube.com/watch?v=63Zbqn9-Hdg
"History of 'Silent Night"- 
*Lịch sử bản nhạc "Đêm Thánh"
Lời: J. Mohr & Nhạc: Franz Xaver Gruber. 
 Bổ túc Hoà âm, đàn thâu: Thu-Hằng/ th51bis. 

2) Silent Night...Elvis Presley


3) Olivia newton john - Silent Night


4)Sinead O'Connor - Silent Night ( with lyrics)