Saturday, December 27, 2014

CUỐN PHIM PHỎNG VẤN NHÀ ĐỘC TÀI TRIỀU TIÊN KIM JONG UN

Fr : Vinh Mai* Hưu Dinh Nguyen* Peter Tran
          Mời Quí bạn xem cuốn phim
                  THE INTERVIEW
              (Cuộc phỏng vấn chết người)                   

             interview
http://phimvipvn.net/xem-phim/cuoc-phong-van-the-interview.61252/
The interview