Wednesday, December 24, 2014

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH & NĂM MỚI

Bách Hạc & Việt Hạc
            Kính chúc Quí bạn
     MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ
  MỘT NĂM MỚI TÂM THÂN AN LẠC
                                     

Lệ Thu - Ave Maria - Thu Âm Trước 1975


Elvis Phương & Khánh Ly - Đêm Thánh Vô Cùng - Thu Âm Trước 1975