Friday, December 5, 2014

SÁNG KIẾN ẨM THỰC

Fr: Nguyen Pho* Xet Vo*Cong Tran
Bánh cuốn tráng tự động


Giới thiệu nồi tráng bánh cuốn bằng điện dung tích 16 lít                Đinh Ngọc Dũng