Wednesday, December 31, 2014

CUỘC ĐỐI THOẠI DÀI DÀI VỀ CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM

TBT Nguyễn Phú Trọng : 'đánh chuột đừng làm vỡ bình” 

clip_image002_thumb1 clip_image002_thumb1       rats2_thumb  

Chuột đã béo tới đâu? (1)

Để chuột lớn quá ,họ hàng nhà chuột lúc nhúc.. bình sẽ vỡ, chẳng chờ chúng ta phãi ném chuột
broken vaseclip_image0011_thumb4

Đại sứ Anh quốc, ông Giles Lever :
"Bọn chuột cũng phải nhận được thông điệp rằng, nhà này không còn là nơi chúng có thể sống an toàn.Nếu không, chuột sẽ chiếm nhà và chúng ta sẽ không còn an toàn sống trong đó nữa"

Xử lý chuột cần đến "một con mèo dữ hơn, bẫy chuột hiệu quả hơn ,thuốc chuột tốt hơn.."


  Và vai trò của truyền thông và xã hội dân sự trong công tác chống tham nhũng là vô cùng quan trọng,cần được khuyến khích và bảo vệ .

 rats3_thumb

To post or not to post, that’s the question

Chuột đã béo tới đâu?
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/12/141204_giles_lever_interview_corruption