Friday, January 23, 2015

CĐNV MONTREAL KÊU GỌI KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ

Fr: Tuyen van Bui
               Thỉnh Nguyện Thư  
kỷ niệm 40 năm xuất hiện tại Canada - La Pétition pour la commémoration des 40 ans d'arrivée au Canada
                                   CĐNVQG Montreal

petition canada
Xin click vào link để ký  tên thỉnh nguyện thơ
                  http://www.vietnam.ca/