Sunday, January 4, 2015

TIN BUỒN

 Được tin buồn :
Ô. LÊ THANH LONG
tức Nhạc sĩ  LÊ BẢO
Sinh ngày 30 tháng 6 năm 1940.
Đã từ trần vào ngày 16 tháng 11 năm 2014 lúc 4 giờ chiều tại bịnh viện Fountain Valley.
Hưởng thọ 74 tuổi
Linh cữu hiện quàn tại Shannon-Brian Mortuary 
137 E. Maple, Orange, CA 
92866
Tel : 714-771-1000
   alt
        BCHHAHKQVNCH/TCALI 
    Xin chia buồn cùng tang quyến 
Nguyện xin Ơn Trên ban cho linh hồn cố KQ LÊ THANH LONG sớm An Nghỉ Thảnh Thơi nơi miền Tiên Cảnh.
KQ Nguyễn Phước
XLTV/Hội trưởng