Saturday, January 17, 2015

HÍ HỌA CƯỜI CHÚT CHƠI

Fr Loan Phan* Huy Nguyen
CAU NGUYEN CHO ONG

Lạy Chúa, 
Xin Chúa rủ lòng thương  gửi quần áo cho tất cả những người đàn bà nghèo khổ không mảnh vải che thân trong computơ của ông nội con.

 Puzzled Grandpa Using a Computer Clipart © djart #4343 
Ô kê ! Bố đã kiếm được con chuột rồi.              
Giờ thì xử dụng nó ra sao đây, hả con?

Hí họa Google
http://www.wackystock.com/                                                     
http://www.wunderground.com/
www.screanews.us