Sunday, January 25, 2015

CHIẾN TRANH VIỆT NAM : HOA SEN TRONG BÃO TỐ

Ái nữ của  cố Đại tướng Cao Văn Viên ra mắt sách :

     The Lotus in the Storm
                Tác giả : LAN CAO

The Lotus in the Storm