Thursday, April 30, 2015

TƯỠNG NIỆM 40 NĂM NGÀY QUỐC HẬN 30/4 : NHỮNG VIDEOS NÊN XEM

Fr: Hoang Do* Hoang vo Duong

ASIA 76-HÀNH TRÌNH MỘT GIẤC MƠ
                         GIAC MO
http://www.phim.media/phim-asia-76-hanh-trinh-mot-giac-mo/tap-1.html

     40 NĂM VƯƠN LÊN TỪ NƯỚC MẮT 
               nhin lai 2
           https://www.youtube.com/watch?v=leYnP4xA3EE
 
           THỰC TRẠNG VIT NAM
           SAU 39 NĂM GII PHÓNG
            nhin lai
         https://www.youtube.com/watch?v=Qo251MD7rmw