Monday, April 27, 2015

CẢNH NGỘ THƯƠNG TÂM - XIN GIÚP ĐỠ

Fr: Lucky Ride
Houston - Chị Hà Trần vừa bị cuớp bắn chết.
Tường thuật của Phóng viên đài viettv :
https://www.facebook.com/KhaiCiroc/videos/10153782225213835/

  Nếu quí vị muốn giúp 1 chút để  anh Bobby có thể xoay sở trong cảnh khó khăn gà trống và 4 đứa con thơ...
Xin vào Link  : www.gofundme.com//SSA2FN2T
Khu beechnut và wilcrest phức tạp lắm. Bị cướp mỗi ngày...Chị em phụ nữ chớ nên giằng co khi bi cướp...
Cam on Kevin-Hung Nguyen va đài viettv for helping.