Wednesday, April 22, 2015

HỘI LUẬT GIA VN HOP MẶT ĐẦU XIÂN

Fr: Patrick Willay
HỘI LUẬT GIA VN TÂN XUÂN HỌP MẶT
San Jose (Ý Dân – Nguyễn Vạn Bình ): Gần 100 thành viên và thân hữu đã đến dự buổi Tiệc Họp Mặt Tân Xuân và Đại Hội Thường
Niên do Hội Luật Gia Bắc California tổ chức tại nhà hàng Grand Fortune, San Jose  vào 10 giờ sáng ngày chủ nhật 19-4-2015 vừa qua.
Hoi luat gia
Từ 10 giờ sáng đến 11 giờ 30 trưa, các thành viên của Hội đã dự phiên họp bầu vị tân chủ tịch Hội, sau khi  Luật sư Nguyễn Công Bình vì  lý do sức khoẻ đã từ nhiệm.

Ban Chủ Tọa được mọi người đề cử gồm có các Ls Nguyễn Hữu Thống, Nguyễn Đình Phương, Trác Quan Trường và thẩm phán Nguyễn Đức Huy . 
Vì không có ai ứng cử, Ls Trần Hoàng Vân đã đề nghị 3 vị vào chức vụ chủ tịch đó là các luật sư Nam Thị Hồng Vân, Hoàng Cơ Long và Ngô Văn Tiệp. Tuy nhiên, Ls Ngô Văn Tiệp đã từ chối vì đang điều hành Liên Đoàn Cử Tri.
Sau đó, qua cuộc bỏ phiếu, Ls Nam Thị Hồng Vân đã đắc cử chức chủ tịch Hội Luật Gia nhiệm kỳ 2015 đến 2017.