Monday, April 13, 2015

CƯỜI CHÚT CHƠI

 Fr: Dinh hưu Nguyen
Một bà kể với bạn:
- Mỗi lần muốn ăn ngon là tôi nấu món riêu cua.
- Hẳn chị giỏi món đấy lắm nhỉ?
- Không. Nhưng khi tôi dọn ra là ổng bảo: “Thay đồ đi, mình đi ăn nhà hàng em".


Một người kể với bạn:
- Hai lần hôn nhân của tôi đều thất bại cả.
- Sao thế?
- Người vợ thứ nhất đã bỏ đi.
- Còn người thứ hai?
- Cô ta không chịu đi!

---------
Cằn Nhằn
Ông Chồng nói với bà vợ:
- Em ở với anh bao nhiêu năm rồi mà em nấu ăn không có gì tiến bộ cả.
Bà vợ đáp lại rằng:
- Ông lấy vợ hay lấy đầu bếp?
Sau bửa ăn tối, lên giường để ngủ, bà vợ bỗng nghe trên lầu có tiếng động bèn nói với ông chồng:
- Ông ơi, ông Lên trên ấy coi có chuyện gì không?
Ông chồng bèn trả lời rằng:
- Bà lấy chồng hay lấy cảnh sát.

---------------
Sau chầu nhậu ngoắc cần câu, một người trong đám nói:
- Trời cũng như con người vậy.
- Nghĩa là sao?
- Thì trời cũng có: mặt trời, lưng trời, chân trời….
- Thế trời là đàn ông hay đàn bà?
- Dĩ nhiên là đàn bà! Vì trời cũng có bầu...trời nữa mà!


                        *****