Saturday, April 11, 2015

TÂN ĐẠI TÁ CAO HÙNG

RFI PHỎNG VẤN
TÂN ĐẠI TÁ  CAO HÙNG
Chỉ huy trưởng TT Huấn Luyện Người Nhái HQ Hoa Kỳ
Nguời Việt năm châu