Sunday, April 26, 2015

TƯỞNG NIỆM 40 NĂM NGÀY QUỐC HẬN 30/4 * ĐẠO LUẬT " HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO"

1)  LỄ TƯỜNG NIỆM 40 NĂM NGÀY QUỐC HẬN 30/4                                           TORONTO CANADA         ngay quoc han
              https://youtu.be/IBlioLT2KWc
2)  Đạo luật S-219
                        “ HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO ”

HANH TRINH TIM TU DO
https://www.youtube.com/watch?v=ogB8NU9OjH8