Tuesday, April 7, 2015

NGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU : 40 NĂM NGÀY QUỐC HÂN

Fr: Nhat Lung*Tam Bui
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do tại Pháp Tổ Chức
" Vành Khăn Tang Cho 40 Năm Uất Hận 30/4/1975- 30/4/2015 "
alt
29-4-2015 (Thứ Tư)
* Tuyệt thực gồm có 4 tuyệt thực viên
bắt đầu từ 17 giờ ngày 29-04-15 đến 17giờ 00 ngày 30-4-2015
tại số 62 Blv Boilleau- 75016 Paris.
alt
30-04-09  (Thứ Năm)

      * Đêm không ngủ.
         Từ 18giờ đến 22 giờ tại nhà thờ Sant Hipolite, 75013 Paris
      * Y phục thích hợp cho Ngày Quốc Táng.
      * Có xe đưa quí vị trở về nhàalt
         02-05-2015 (Thứ bảy)

      * Biểu tình trước tòa đại sứ CSVN.
         Từ 15giờ đến 18giờ tại số 62 Blv Boilleau- 75016 Paris 
                                             *****