Wednesday, April 22, 2015

THẾ GIỚI NGÀY NAY

  Thế giới ngày nay được ví như một mặt phẵng lơ lửng  không trung…luôn luôn mất hòa bình và ổn định để phát triển vì những thiên tai (hạn hán..),nhân hoạ ( đối đầu giữa các siêu cường và đồng minh...) 
               balance
BALANCE
click
https://www.youtube.com/watch?v=7wJj58aLvdQ

Balance