Wednesday, April 15, 2015

NGÀY QUỐC HÂN 30.4 TẠI HOA THINH ĐỐN-MARYLAND-VIRGINIA

                 CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM
       VÙNG WASHINGON DC.,MARYLAND & VIRGINIA 
                          *****
                 QUỐC HN 30. 4
Trân trọng kính mời Quý Chủ Tịch, Quý Thành Viên các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, các Tổng Hội, Liên Hội, Hội Đoàn Quân Dân Cán Chính Cảnh Việt Nam Cộng Hòa, các Đoàn Thể, Tổ Chức Đấu Tranh, Đảng Phái Quốc Gia cùng Quý Đồng Hương đến tham dự
Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4
sẽ được tổ chức vào các ngày thứ Tư 29 tháng 4 năm 2015 tại Hoa Thịnh Đốn và thứ Năm 30 tháng 4 năm 2015 tại Kỳ đài Trung tâm Thương mãi Eden, Falls Church, Virginia
* Để tưởng niệm ngày VNCH bị bức tử, ngày QLVNCH bị trói tay, ngày CSBV đã cưởng chiếm, nhuộm đỏ miền Nam Việt Nam, gieo bao đau thương tang tóc,
 * Để tưởng niệm hàng trăm ngàn chiến sĩ VNCH đã anh dũng chiến đấu, đã hy sinh cho đại cuộc hoặc đã thiên thu nằm xuống trong các trại tù khổ sai,
 * Để tưởng niệm hằng trăm ngàn đồng bào đã bỏ mình trong lòng biển cả, giữa rừng sâu núi thẳm trong cuộc trốn chạy đi tìm tự do vì không muốn sống với chế độ độc tài đảng trị của đảng Cộng Sản,
· Để tố cáo tội ác của Cộng Sản Việt Nam đã “HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN”, đã bán đất dâng biển cho ngoại bang để mưu cầu lợi ích riêng tư cho tập đoàn Cộng Sản và cá nhân.
Lịch trình sinh hoạt như trang sau.
Tha thiết kính mời Quý Vị và phái đoàn về với Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia thật đông đảo để cùng tưởng niệm biến cố đau thương đen tối nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Trân trọng,
Chủ Tịch Cộng Đồng
Đoàn Hữu Định

      CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT
Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4
1) THỨ NĂM 23 THÁNG 4 NĂM 2015
08:00AM: Lễ treo Cờ rũ Quốc kỳ VNCH tại Trung Tâm Thương Mại Eden, Falls Church, Virginia.
2) THỨ BẢY 25 THÁNG 4 NĂM 2015
10:30AM: Lễ Giổ Quốc Tổ Hùng Vương do Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận và Hội Người Việt Cao Niên vùng HTĐ phối hợp tổ chức.
Địa điểm: Luther Jackson Middle School 3020 Gallows Road, Falls Church, VA 22042.
3) CHỦ NHỰT 26 THÁNG 4 NĂM 2015
** TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN RICHMOND, VA.
02:00PM: Sinh hoạt Tưởng Niệm do Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Central Virginia tổ chức,
Tại: Đài Tưởng Niệm Virginia (VA War Memorial) 621 Belvidere St. Richmond, VA 23220
Liên lạc: Ông Châu Chương Thành, Chủ tịch 804-852-5930
Ông Hoàng Văn Đức, Phó Chủ Tịch 804-266-9622.
** TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN TẠI HAMPTON, VA 04:00PM: Sinh hoạt Tưởng Niệm do Cộng Đồng Việt Nam Hampton Roads, Virginia tổ chức, 
Tại: Nhà Thờ Giáo Xứ Mẹ Việt Nam (Our Lady Of Vietnam Catholic Church) 1307 LaSalle Ave. Hampton, VA 22669
Liên lạc: Ông Nguyễn Anh Tuấn tuan.nguyen.5412@gmail.com
4) THỨ TƯ 29 THÁNG 4 NĂM 2015
Những sinh hoạt Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 do Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia tồ chức với sự yểm trợ, phối hợp và tham gia đắc lực của Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng HTĐ và Phụ cận, Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản, Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ, Hệ thống truyền hình SBTN, Chương trình Truyền Hình VATV, Chương trình Truyền Hình Việt Nam - Hoa Thịnh Đốn (THVN-HTĐ), Việt Tân, Hệ Thống Radio Tiếng Nước Tôi, NVRadio, Ban Văn Nghệ của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Arlington, VA, Nhóm Heartsongs Tâm Tình Ca - Ánh Sáng Tin Mừng, các Ca, Nhạc Sĩ của Trung Tâm Asia và các Ca, Nhạc Sĩ vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn… 
** Tại Sheridan Circle (trước tòa đại sứ cộng sản Việt Nam.) (với sự hổ trợ của các Ca, Nhạc sĩ thuộc Trung tâm ASIA) ./.                           ****